...

مقالات

بررسی امکان بازیافت مس از باطله کارخانه
بررسی امکان بازیافت مس از باطله کارخانه فرآوری مس سرچشمه وجود درصد قابل توجه ای از مس با عیار نسبی ١٦/٠ درصد مس در باطله کارخانه مس سرچشمه ، مطالعات منسجمی را بر روی وضعیت بار ورودی ، مراحل مختلف تولید و نیز باطله کارخانه طلب می کند تا عواملی ...
ادامه مطلب
اکتشاف کانسارهای مس با میزبان رسوبی
اکتشاف کانسارهای مس با میزبان رسوبی در ایران  کانسارهای مس با میزبان رسوبی پس از کانسارهای نوع پورفیری از مهمترین ذخائر مس در دنیا بوده و بیش از ٢٣ درصد تولید جهانی مس را تأمین می کند. این نوع کانسارها در چند ساله اخیر در ایران نیز مورد توجه ...
ادامه مطلب
ویژگی های کانسار مس پورفیری میدوک
مقاله ویژگی های کانسار مس پورفیری میدوک و کانسارهای پیرامون آن منطقه مورد مطالعه در شمال و خاور شهرک بابک، پیرامون کانسار  مس پورفیری میدوک می باشد. این منطقه به جز میدوک ٥ محدوده دیگر را در برمیگیرد که مانی سازی آنها شواهد مس پورفیری را نشان می دهند. ...
ادامه مطلب